ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการเงินระดับโลกและการเข้าถึงทั่วโลกลอนดอนจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ชั้นนำสำหรับการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้เห็นคนจำนวนหนึ่งตั้งแต่การออกพันธบัตรสีเขียวสกุลเงินหยวนและรูปีครั้งแรกไปจนถึงผลงานของธนาคารเพื่อการลงทุนสีเขียวชั้นนำของโลก

ลอนดอนไม่ได้คิดค้นภาคการเงินสีเขียว แต่ลอนดอนสามารถช่วยสร้างความเป็นสากลให้กับภาคการเงินได้ สิ่งนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลทุกแห่งที่จะสามารถดึงดูดเงินทุนส่วนตัวที่พวกเขาต้องการเพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม