London globala center gröna finanser

Tack vare sin finansiella expertis i världsklass och global räckvidd

Vilka är de viktigaste funktionerna i gröna obligationer?

Öppenhet, produktackreditering av en pålitlig tredje part och regelbunden rapportering kallas tillsammans "gröna principer". Investerare måste se vilken inverkan deras investering har om emittenten lovar miljöfördelar. Sekundära åsikter och regelbunden rapportering kan medföra en kostnad, men vanligtvis inte mer än 1 bps för en transaktion. Marknaden kommer att misslyckas om den uppfattas som en fix.

Varför är London platsen för grön ekonomi?

I kraft av sin världsklassiga finansiella expertis och globala räckvidd är London redan en av de främsta platserna för tillhandahållande av gröna tjänster. Det har också bevittnat ett antal förstapriser - från utfärdande av de första renminbi- och rupie-denominerade gröna obligationerna till arbetet med den världsledande Green Investment Bank.
London uppfann inte den gröna finanssektorn, men London kan hjälpa till att internationalisera sektorn. Detta kommer att vara avgörande för regeringar överallt för att kunna attrahera de privata medel de behöver för att uppfylla sina miljöåtaganden.