Initiativet samlar internationell expertis från hela den finansiella och professionella tjänstesektorn. Det syftar till att:

Ge allmänhet och marknadsledarskap om grön ekonomi
Förespråka specifika lagstiftnings- och policyförslag som kan förbättra den gröna finanssektorn världen över
Främja London och Storbritannien som ett ledande globalt centrum för tillhandahållande av gröna finansiella och professionella tjänster

 

Styrelsen

 

Aviva investerare

Besök hemsida

Bank of America Merrill Lynch

Besök hemsida

BlackRock

Besök hemsida

City of London

Besök hemsida

Kredit Agricole

Besök hemsida

Grön investering

Besök hemsida

UNEP-förfrågan

Besök hemsida

Investec

Besök hemsida

JP Morgan

Besök hemsida

London Stock Exchange Group

Besök hemsida

Oxford Smith School

Besök hemsida

White & Case

Besök hemsida