I kraft av sin världsklassiga finansiella expertis och globala räckvidd är London redan en av de främsta platserna för tillhandahållande av gröna tjänster. Det har också bevittnat ett antal förstapriser - från utfärdande av de första renminbi- och rupie-denominerade gröna obligationerna till arbetet med den världsledande Green Investment Bank.

London uppfann inte den gröna finanssektorn, men London kan hjälpa till att internationalisera sektorn. Detta kommer att vara avgörande för regeringar överallt för att kunna attrahera de privata medel de behöver för att uppfylla sina miljöåtaganden.