Ze względu na światowej klasy wiedzę finansową i globalny zasięg Londyn jest już jednym z najważniejszych miejsc świadczenia usług ekologicznych. Był również świadkiem wielu nowości - od emisji pierwszych zielonych obligacji denominowanych w renminbi i rupiach po prace wiodącego na świecie Banku Zielonych Inwestycji.

Londyn nie wynalazł sektora zielonych finansów, ale Londyn może pomóc w umiędzynarodowieniu sektora. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla rządów na całym świecie, aby mogły przyciągnąć prywatne fundusze, których potrzebują, aby wypełnić swoje zobowiązania środowiskowe.