london global center green finance

I kraft av sin finansielle ekspertise i verdensklasse og globale rekkevidde

Hva er hovedtrekkene ved grønne obligasjoner?

Åpenhet, produktakkreditering av en pålitelig tredjepart, og regelmessig rapportering, blir samlet referert til som 'grønne prinsipper'. Investorer må se hvilken innvirkning investeringen deres har hvis utsteder lovet miljøfordeler. Andre meninger og regelmessig rapportering kan medføre en kostnad, men vanligvis ikke mer enn 1 bps på en transaksjon. Markedet vil mislykkes hvis det oppfattes som en løsning.

Hvorfor er London stedet for grønn økonomi?

I kraft av sin verdensklasse finansielle ekspertise og globale rekkevidde er London allerede blant de fremste arenaene for levering av grønne tjenester. Det har også vært vitne til en rekke førstegangs - fra utstedelse av de første renminbi- og rupee-pålydende grønne obligasjonene til arbeidet til den verdensledende Green Investment Bank.
London oppfant ikke den grønne finanssektoren, men London kan bidra til å internasjonalisere sektoren. Dette vil være avgjørende for at regjeringer overalt skal kunne tiltrekke seg de private midlene de trenger for å oppfylle sine miljøforpliktelser.