I kraft av sin verdensklasse finansielle ekspertise og globale rekkevidde er London allerede blant de fremste arenaene for levering av grønne tjenester. Det har også vært vitne til en rekke førstegangs - fra utstedelse av de første renminbi- og rupee-pålydende grønne obligasjonene til arbeidet til den verdensledende Green Investment Bank.

London oppfant ikke den grønne finanssektoren, men London kan bidra til å internasjonalisere sektoren. Dette vil være avgjørende for at regjeringer overalt skal kunne tiltrekke seg de private midlene de trenger for å oppfylle sine miljøforpliktelser.