Inicijativa okuplja međunarodnu stručnost iz cijelog sektora financijskih i profesionalnih usluga. Ima za cilj:

Osigurati javno i tržišno vodstvo u zelenim financijama
Zalažite se za posebne regulatorne i političke prijedloge koji bi mogli poboljšati sektor zelenih financija u cijelom svijetu
Promovirajte London i Veliku Britaniju kao vodeći globalni centar za pružanje zelenih financijskih i profesionalnih usluga

 

Odbor

 

Aviva investitori

Posjetite web stranicu

Bank of America Merrill Lyncha

Posjetite web stranicu