londýnské globální centrum zelené finance

Díky svým finančním znalostem světové úrovně a globálnímu dosahu

Jaké jsou klíčové vlastnosti zelených dluhopisů?

Transparentnost, akreditace produktů důvěryhodnou třetí stranou a pravidelné podávání zpráv se souhrnně označují jako „zelené principy“. Investoři musí vidět, jaký dopad mají jejich investice, pokud emitent slíbil přínosy pro životní prostředí. Druhé názory a pravidelné zprávy mohou být spojeny s náklady, ale obvykle ne více než 1 b / s na transakci. Trh selže, pokud je vnímán jako oprava.

Proč je Londýn místem pro zelené financování?

Díky své světové finanční znalosti a globálnímu dosahu je Londýn již jedním z předních míst pro poskytování zelených služeb. Bylo také svědkem řady prvenství - od vydání prvních zelených dluhopisů denominovaných a rupií až po práci přední světové investiční banky Green Investment Bank.
Londýn nevynalezl sektor zeleného financování, ale Londýn může pomoci tento sektor internacionalizovat. To bude zásadní pro vlády na celém světě, aby dokázaly přilákat soukromé finanční prostředky, které potřebují k plnění svých závazků v oblasti životního prostředí.