Díky své světové finanční znalosti a globálnímu dosahu je Londýn již jedním z předních míst pro poskytování zelených služeb. Bylo také svědkem řady prvenství - od vydání prvních zelených dluhopisů denominovaných a rupií až po práci přední světové investiční banky Green Investment Bank.

Londýn nevynalezl sektor zeleného financování, ale Londýn může pomoci tento sektor internacionalizovat. To bude zásadní pro vlády na celém světě, aby dokázaly přilákat soukromé finanční prostředky, které potřebují k plnění svých závazků v oblasti životního prostředí.