лондонски глобален център зелени финанси

Благодарение на своя финансов опит от световна класа и глобален обхват

Кои са основните характеристики на зелените облигации?

Прозрачността, акредитацията на продукта от надеждна трета страна и редовното отчитане се наричат ​​заедно „зелени принципи“. Инвеститорите трябва да видят въздействието на тяхната инвестиция, ако емитентът обеща екологични ползи. Второто мнение и редовното отчитане могат да доведат до разходи, но обикновено не повече от 1 bps за транзакция. Пазарът ще се провали, ако се възприеме като поправка.

Защо Лондон е мястото за зелено финансиране?

Благодарение на своя световен финансов опит и глобален обхват, Лондон вече е сред водещите места за предоставяне на екологични услуги. Той също така е свидетел на редица първи-от издаването на първите зелени облигации, деноминирани в ренминби и рупии, до работата на водещата в света Зелена инвестиционна банка.
Лондон не е изобретил сектора на зелените финанси, но Лондон може да помогне за интернационализацията на сектора. Това ще бъде от решаващо значение за правителствата навсякъде, за да могат да привлекат частните средства, от които се нуждаят, за да изпълнят своите ангажименти за опазване на околната среда.