Благодарение на своя световен финансов опит и глобален обхват, Лондон вече е сред водещите места за предоставяне на екологични услуги. Той също така е свидетел на редица първи-от издаването на първите зелени облигации, деноминирани в ренминби и рупии, до работата на водещата в света Зелена инвестиционна банка.

Лондон не е изобретил сектора на зелените финанси, но Лондон може да помогне за интернационализацията на сектора. Това ще бъде от решаващо значение за правителствата навсякъде, за да могат да привлекат частните средства, от които се нуждаят, за да изпълнят своите ангажименти за опазване на околната среда.