Инициативата обединява международен опит от целия сектор на финансовите и професионалните услуги. Тя има за цел:

Осигурете публично и пазарно лидерство в областта на зеленото финансиране
Застъпвайте се за конкретни регулаторни и политически предложения, които биха могли да подобрят сектора на зелените финанси в световен мащаб
Популяризирайте Лондон и Великобритания като водещ световен център за предоставяне на зелени финансови и професионални услуги

 

Съвет

 

Банка на America Merrill Lynch

Посетете уебсайта

Лондонското Сити

Посетете уебсайта